Recall Healing®

A Recall Healing® gyógyító módszerével sajátos módon és nézőpontból érthetünk meg bármely élethelyzet - legyen az betegség, viselkedés, egyéb - hátterében álló érzelmi okokat és azok összefüggéseit. A módszer önmagunkkal és társainkkal (legyen az rokon, barát, ismerős) való kapcsolódásunk belső ellentmondásait vizsgálja, ezek feltárásával és feloldásával segít egy jobb életminőség eléréséhez.

Gilbert Renaud PhD, természetgyógyász által összeállított rendszer többek között, Dr Claude Sabbah – marseillesi háziorvos, terapeuta,  Anne Ancelin-Schützenberger pszichoterapeuta (a pszichogenealógia rendszerének kidolgozója, és J.L. Moreno közvetlen munkatársa) több évtizedes tapasztalatán, összerendezett felismerésein és elismert kutatásain alapul.

A Recall Healing® ​integrálja a Hameri Újmedicina ismereteit, a pszichológiai egyedfejlődést és szocializációt, tekintetbe veszi a korai megéléseket,a fogantatást és már az azt megelőző időszakot is, illetve azt a körülményt, amelybe a kliens csecsemőként megérkezett. A generációs térben a „Családállítás” rendszerében leírt alapösszefüggésekkel is dolgozik.


Hogyan működik?

A módszer alkalmazása során beazonosítjuk, tudatos szintre hozzuk az érzelmi konfliktusokat, melyek a testi állapot és viselkedés mögött állnak, és segítjük ezek feloldását. Ez a folyamat a gyógyulás útjának elengedhetetlen szakasza.

Én támogatom és vezetem a folyamatot, de a Te aktív részvételed alapvetően fontos, mert a kérdések az élettörténeted és megéléseid körül forognak, így tudnak felszínre jönni az elakadások okai.

A Recall Healing® szemlélete holisztikus – holantropikus az emberi létélmény teljességét magába foglalja, és a folyamata során strukturált lépésekkel az egyéni élettörténetre hatást gyakorló transzgenerációs traumák is feltárulnak és feloldhatóvá válnak.

A pszichológiai megértés, tudatosítás segítségével egészséges személyeknél megelőző, preventív kezelésre nyílik mód. A lappangó érzelmi tartalmak, és akár a transzgenerációs hatások felidézésével és feloldásával segíti a testi-lelki harmónia elérését, illetve fenntartását.


A Recall Healing®  lehetőséget nyújt arra, hogy megértsük és megéljük, hogy kik is vagyunk valójában. Az így születő új tudatosságunk és tiszta megélésünk olyan, mint egy kvantum ugrás. Ebből a nézőpontból tekintve a betegségeinknek, sőt a velünk történő jelentős életeseményeknek is jelentése van, amely kívül mutatja meg azt, aminek belül nem voltunk tudatában, aminek a megélése elől elzárkóztunk. Ez az új tudatosság, tudatosítás maga a gyógyító, és a gyógyulás folyamata egyben.

Amikor a tudatosság szintjére emeljük a korábbi érzelmi traumát és az általa előidézett, megélt érzelmi tartalmat, akkor válik lehetővé, hogy közömbösítsük annak visszatérő jellegét. Így megszabadulunk súlyától, és lehetővé tesszük a szabadabb és boldogabb jelent és jövőt a magunk és a környezetünkben élők számára.


Ha ki szeretnéd próbálni, valóban műkösik-e, várom megkeresésedet!